Dolný Smokovec 5
062 01 Vysoké Tatry

e-mail: info@dinotatry.sk
tel.: +421 948 766 483